Pravidlá ochrany súkromných údajov

Aktualizované 12. júla 2012

„My“ znamená spoločnosť Imagini Europe Limited (registračné číslo spoločnosti 05565112) so sídlom na adrese Interchange Triangle, The Stables Market, Chalk Farm Road, Camden, London, NW1 8AB. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a sme registrovaní na základe Zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 (číslo Z9712306). Ponúkame rozličné analýzy údajov, cielený obsah a reklamné služby (ďalej len „Služby“) a pre klientov a obchodných partnerov, kam patria majitelia internetových stránok a reklamné spoločnosti (ďalej len „Klienti“), vytvárame kvízy na základe snímok (ďalej len „Kvízy“) pod značkami VisualDNA, Youniverse a Imagini. Prevádzkujeme aj niekoľko internetových stránok, vrátane http://www.visualdna.com, http://www.youniverse.com, my.visualdna.com, http://valuable.me (ďalej len „Stránky“).

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú postupy uplatňované pri spracovaní údajov, vrátane toho, ako a na aké účely používame zhromaždené údaje o vás alebo údaje, ktoré poskytnete nám alebo našim Klientom používaním a/alebo v spojení s poskytovaním našich Stránok, Kvízov a Služieb, alebo svojím používaním internetu a všetkých ďalších elektronických komunikačných sietí. Ak sa naše Kvízy objavia na internetových stránkach tretích strán alebo ak Služby poskytujeme na v mene Klientov (okrem prípadov, kde je to výslovne uvedené), možno akékoľvek zhromaždené osobné údaje poskytnúť majiteľovi stránky a ich použitie sa riadi Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov danej internetovej stránky. Pozorne si prečítajte „Pravidlá ochrany osobných údajov“ na internetových stránkach všetkých tretích strán, nakoľko nezodpovedáme za ich postupy.

V prípade otázok alebo komentárov o našom využívaní vašich údajov sa na nás obráťte e-mailom na adrese contact@imagini.net alebo písomne na Customer Support, Imagini Europe Limited,Interchange Triangle, The Stables Market, Chalk Farm Road, Camden, London, NW1 8AB.

1. Zhromaždené údaje

Osobné údaje zhromažďujeme od návštevníkov Stránok alebo stránok našich Klientov, od jednotlivcov, ktorí si otvoria naše reklamné e-maily odoslané nami alebo Klientmi, od účastníkov našich Kvízov a používateľov, ktorí interagujú s online reklamami alebo ktorí iným spôsobom navštívia internetové stránky v našej sieti. Medzi tieto údaje patria:

  • vami poskytnuté informácie:
  • meno, adresy a e-mailové adresy.

Demografické údaje ako je vek, pohlavie a krajina trvalého pobytu.
Údaje o vašich preferenciách pri snímkach a informácie o produktoch a/alebo stranách, ktoré ste si pozreli počas účasti na našich Kvízoch. Hoci vás na základe preferovaných snímok nedokážeme osobne identifikovať, vaše odpovede nám pomáhajú vytvoriť si obraz o vás, vašich vlastnostiach, životnom štýle alebo preferenciách s cieľom ponúknuť vám reklamu a obsah upravený na mieru.

Ak sa na nás obrátite, môžeme si uložiť záznam danej korešpondencie a/alebo zhromaždiť informácie, ktoré sa jej týkajú.

Automaticky zhromažďované údaje z vášho počítača:

Informácie zo súborov „cookie“. Súbor „cookie“ je kúsok informácie poslaný internetovým serverom prehliadaču, ktorý serveru umožňuje zhromažďovať informácie z prehliadača. Viac o našom využívaní súborov „cookie“ a ako si uplatniť voľby, ktoré s ním súvisia, nájdete v našich Pravidlách používania súborov „cookie“.

Vaša IP adresa, čo je jedinečná adresa vášho počítača, ktorú automaticky poskytuje iným počítačom, keď si internetový prehľadávač alebo e-mailová aplikácia vyžiada stránku alebo e-mail od uvedených počítačov na internete.
Informácie o type prehľadávača, ktorý používate (napríklad Firefox, Internet Explorer alebo Safari).
Údaje „Clickstream“ zozbierané z „internetových majákov“ (známe aj ako „prázdne gify“, „značky akcií“ alebo „internetové bugy“), vrátane informácií o vašom putovaní internetom a správaní pri vyhľadávaní na internetových stránkach, vrátane interakcií s reklamami v rámci našej siete.

Vaše údaje môžeme kombinovať s informáciami o vás získanými z iných zdrojov, vrátane informácií od našich Klientov alebo obchodných partnerov.

2. Používanie osobných údajov

V mene našich klientov
Spracúvame osobné údaje za účelom poskytovania našich Služieb pre dobro a v mene našich Klientov. Medzi naše Služby patrí analýza vyššie uvedených informácií na vytvorenie predstavy o vašom životnom štýle, záujmoch, prehľadávaní a nákupných zámeroch, ako aj o chutiach a preferenciách. Hoci vás na základe väčšiny zhromaždených informácií nemožno identifikovať (ak si nevyberiete poskytnutie informácií ako je meno, adresa alebo e-mailová adresa), umožňuje nám to tvoriť skupiny používateľov s podobnými prehľadávacími a záujmovými postupmi alebo vzormi správania, ktoré závisia od špecifikácií Klientov. Tieto skupiny voláme Skupiny publika. Skupiny publika možno následne použiť na to, aby sme vám a ďalším členom vašej Skupiny poskytli obsah a reklamy, ktoré väčšmi súvisia s vaším životným štýlom a záujmami. Súbory „cookie“ a údaje „Clickstream“ zozbierané z rozličných internetových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete, zároveň využívame na poskytovanie služieb cielenej reklamy a na profilovanie používateľov v rámci našej siete. Viac o našom používaní súborov „cookie“ sa dozviete tu.

Informácie možno použiť na účely analýzy a strategického rozvoja, na meranie efektívnosti obsahu a reklám a na poskytnutie našich väčšmi na mieru upravených služieb na našej Stránke a na stránkach Klientov.
Ak na vyššie uvedené účely využívajú vaše údaje naši Klienti, nabádame ich, aby vás na to upozornili v svojich postupoch ochrany osobných údajov a vysvetlili vám, ako s nimi môžete explicitne nesúhlasiť.
Na naše vlastné účely

Všeobecným účelom našich Stránok je ich využívanie Klientmi a inými firmami, ktoré majú záujem o využívanie našich Služieb. Preto vaše osobné údaje využijeme na poskytovanie a zlepšovanie našich Služieb, na zodpovedania vašich otázok a žiadostí, administráciu objednávok a účtov a na to, aby sme vás informovali o našich Službách. Máte možnosť explicitne nesúhlasiť so zasielaním pošty na vašu adresu kontaktovaním contact@imagini.net.
Automaticky zozbierané informácie, ako je vaša IP adresa a informácie uložené prostredníctvom súborov „cookie“, môžeme použiť aj na tvorbu štatistiky o počte ľudí, ktorí navštívili Stránku a na úpravu obsahu, rozloženia a služieb Stránok na mieru. Viac o našom používaní súborov „cookie“ sa dozviete tu.

3. Zdieľanie informácií

Údaje, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať, ako je meno, kontaktné údaje a iné informácie, budeme s Klientmi zdieľať len v prípade, že ste nám na to poskytli výslovný súhlas. Ostatné informácie, ako sú vaše odpovede v Kvízoch, môžeme zdieľať ako súčasť našich Služieb, ktoré majú Klientom umožniť navrhnúť alebo zlepšiť svoje služby a produkty, a na iné marketingové účely.

Informácie ako je vaša IP adresa a údaje o vašom putovaní internetom, interakciách s reklamami v rámci našej siete alebo e-mailové reklamy pod naším vedením alebo vedením Klientov a ďalšie informácie zhromaždené prostredníctvom súborov „cookie“, internetových majákov a iných technológií (ktoré možno kombinovať s informáciami vlastnenými našimi Klientmi alebo obchodnými partnermi), môžeme poslať Klientom, reklamným partnerom a ďalším tretím stranám v rámci našej siete. Tieto informácie možno využiť na poskytnutie reklamy, propagácie a iných produktov a služieb, ktoré by vás mohli zvlášť zaujímať. Zároveň ich možno použiť na to, aby sme vám poskytli na mieru upravený výber obsahu a mediálnych produktov. Naši reklamní ani propagační partneri nemajú prístup k vášmu menu ani osobným kontaktným údajom uloženým u nás, ak ste sa nerozhodli, že ich s nimi budete zdieľať. Pri interakcii s nami ani pri prezeraní cielenej reklamy neposkytujeme reklamnému partnerovi vaše meno ani osobné kontaktné údaje. Viac o našom používaní súborov „cookie“ sa dozviete tu.

Na poskytovanie služieb v našom mene môžeme využívať tretie strany. Môže sem patriť spracovanie vašich údajov, t. j. doplnenie čiastkových adries alebo rozšírenie informácií, ktoré o vás máme. Uvedené spoločnosti môžu konať len na základe našich pokynov a bez vášho súhlasu nebudú môcť využiť vaše údaje na vlastné účely.

V dôsledku predaja, zlúčenia, konsolidácie, zmeny riadenia, presunu majetku alebo reorganizácie spoločnosti Imagini Europe Limited alebo ktorejkoľvek z jej pobočiek či dcérskych spoločností môžeme presunúť, predať alebo priradiť ktorékoľvek z informácií uvedených v tomto Postupe. No okrem prípadov uvedených vyššie alebo ak si to od nás nevyžiada zákon či uplatnenie našich podmienok použitia alebo ochrana práv, majetku prípadne bezpečnosti našich zákazníkov či iných osôb, vaše informácie bez vášho povolenia nesprístupníme, nepredáme ani nebudeme distribuovať žiadnej tretej strane.

4. Môžem odstrániť svoje údaje?

Samozrejme, myslíme si, že by sme mali mať kontrolu nad svojimi údajmi a mali by ste byť schopný/á ich kedykoľvek zmazať. Stačí na to navštíviť stránku http://my.visualdna.com, kde môžete vymazať (alebo explicitne nesúhlasiť) celý svoj profil. Zároveň si tu môžete pozrieť, ako blokovať súbory „cookies“.

Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, písomne na adrese Customer Support, Imagini Europe Limited at Interchange Triangle, The Stables Market, Chalk Farm Road, Camden, London, NW1 8AB. Uvedené informácie vám za malý administratívny poplatok poskytneme do 40 dní od písomnej žiadosti.

5. Záruky, bezpečnosť a skladovanie

Hoci sa maximálne snažíme o ochranu vašich osobných údajov, neručíme za bezpečnosť údajov prenášaných Stránkou; akýkoľvek prenos je na vaše riziko. Keďže internet je globálne prostredie, jeho využitie na zhromaždenie a spracovanie osobných údajov si nevyhnutne vyžaduje prenos údajov na medzinárodnej báze. Preto prehliadaním Stránok, účasťou na Kvízoch a elektronickou komunikáciou s nami schvaľujete náš spôsob spracovania osobných údajov. Budeme sa však snažiť chrániť všetky osobné informácie zhromaždené prostredníctvom tejto internetovej stránky v súlade s prísnymi normami ochrany osobných údajov.

Ku všetkým nami zhromaždeným alebo zaznamenaným údajom majú prístup len naše oddelenia alebo určené pracoviská. Prístup k informáciám, na základe ktorých možno identifikovať jednotlivcov, majú len tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na vykonanie konkrétnej práce. Ak budeme potrebovať informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať, výslovne vás o to požiadame. Pri bezpečnostných testoch vás pred sprístupnením vašich údajov môžeme požiadať o spoluprácu.

Vaše údaje si uložíme na primerané obdobie alebo na dobu, ktorú si vyžaduje zákon.

Tam, kde je to možné, sa riadime princípmi Internet Advertising Bureau’s (IAB) Good Practice Principles for Online Behavioral Advertising

6. Ostatné internetové stránky

Tieto Pravidlá sa vzťahujú len na Stránky a nie na ďalšie internetové stránky, ku ktorým uvádzame odkazy ani na iné stránky, ktoré využívajú naše Služby. Nezodpovedáme za pravidlá ochrany osobných údajov ani za postupy na iných internetových stránkach, ani ak sa na ne dostanete prostredníctvom odkazov na našich Stránkach, ani ak sa z nich môžete dostať k našim Stránkam, Kvízom alebo Službám. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali ich pravidlá ochrany osobných údajov.

7. Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť na základe vlastného uváženia zverejnením zmien na Stránkach a ostatných stranách, kde sa Pravidlá uvádzajú. V hornej časti strany uvedieme dátum poslednej revízie Pravidiel. Pravidelné návštevy Stránok na zistenie, či v Pravidlách došlo k zmene, patria medzi vaše povinnosti.

8. Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností spojených s týmito Podmienkami by ste nám mali poslať e-mail na adresu contact@imagini.net alebo napísať na: Customer Support, Imagini Europe Limited,Interchange Triangle, The Stables Market, Chalk Farm Road, Camden, London, NW1 8AB.