Sist oppdatert 27. juli 2018

VisualDNA, et Nielsen-selskap (“vi” eller “oss”), med registrert kontor og hovedforretningssted i Nielsen House, John Smith Drive Oxford OX4 2WB Storbritannia, yter forskjellige tjenester i dataanalyse og målrettede innholds- og annonsetjenester (“Tjenester”) og utarbeider bilde-baserte spørrekonkurranser (“Spørrekonkurranser”) for våre klienter og forretningspartnere, som omfatter nettstedseiere og annonsører (“Klienter”) under merkene VisualDNA, Youniverse og Imagini. Vi driver også en del nettsteder, inkludert: http://www.visualdna.com og my.visualdna.com (“Nettstedene”).

Som den ansvarlige for de personopplysninger du oppgir til oss eller som vi innhenter eller behandler i forbindelse med våre nettsteder, spørreundersøkelser og tjenester, er vi forpliktet til å beskytte ditt personvern. Disse Retningslinjer for personvern beskriver våre rutiner for databehandling, herunder hvordan og forhvilke formål vi bruker de opplysninger vi samler inn om deg eller som du oppgir til oss eller våre klienter gjennom bruken av/eller i forbindelse med levering av våre nettsteder, spørrekonkurranser og tjenester eller din bruk av internett og alle andre elektroniske kommunikasjonsnettverk.

Når våre spørrekonkurranser vises på tredjeparters nettsider eller vi yter våre tjenester på vegne av våre klienter, kan alle personopplysninger som er innhentet bli levert til nettstedets eier og bruken av dem styres av det aktuelle nettstedets Vilkår og betingelser og Retningslinjer for personvern, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Vennligst gjennomgå nøye alle retningslinjer for personvern på tredjeparters nettsider, da vi ikke er ansvarlig for praksisen til slike parter.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår innhenting eller bruk av dine opplysninger, vær vennlig å ta kontakt med oss ved å sende epost til nmcdata@nielsen.com.

 

1. Innsamling av dine opplysninger

Vi samler inn personopplysninger fra besøkende til våre nettsider eller våre klienters nettsider, enkeltpersoner som åpner annonse-eposter sendt av oss eller våre klienter, deltakere i våre spørrekonkurranser og brukere som samhandler med online-annonser eller som ellers besøker mettsider innenfor vårt nettverk.

De opplysninger vi innhenter kan inkludere:

 • Informasjon frivillig oppgitt av deg.
 • Data om dine bildepreferanser og informasjon om produkter og/eller sider som er sett når du deltar i våre spørrekonkurranser. Selv om vi ikke kan identifisere deg personlig fra dine bildepreferanser, vil dine responsrs hjelpe oss til å bygge opp et bilde av deg, dine kjennetegn, din livsstil og/eller preferanser for å forsyne deg med personlig tilrettelagt reklame og innhold.
 • Registreringer av vår korrespondanse med deg eller informasjon fra slik korrespondanse hvis du kontakter oss.
 • Informasjon som er innhentet automatisk fra ditt apparat, inkludert:
  • Informasjon fra informasjonskapsler, som er små biter av informasjon som sendes av en nettserver til en nettleser, som setter serveren i stand til å innhente informasjon fra nettleseren. Du kan finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan styre informasjonskapslene på apparatet ditt i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.
  • Din IP-adresse, som er den unike adressen til din datamaskin som blir automatisk levert til andre apparater når din nettleser eller epostapplikasjon ber om en nettside eler epost fra disse apparatene på internett.
  • Informasjon om hvilken type nettleser du bruker (for eksempel, Firefox, Internet Explorer eller Safari).
  • Din apparatidentifikator for maskinvare eller operativsystem (for eksempel, IDFA for iOS, Android-ID for Android og Google Ad-ID.

Vi vil kunne kombinere de ovennevnte kategoriene av informasjon med informasjon om deg som vi får fra andre kilder, inkludert informasjon fra våre klienter. Detaljer om vår bruk av dine opplysninger kan du finne i avsnittet “Bruk av opplysninger” nedenfor.

Vi har ikke til hensikt å innhente opplysninger om mindreårige under atten (18) år, og vi ber om at mindreårige ikke utfyller spørrekonkurransene eller oppgir informasjon gjennom våre nettsider. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra en mindreårig, vil vi iverksette rimelige tiltak for å slette disse opplysningene fra våre registreringer.

Vi søker heller ikke noen sensitive personopplysningr (f.eks. informasjon knyttet til en persons rase eller etniske opprinnelse, politiske oppfatninger, religiøs eller annen trosoppfatning, helse eller medisinsk tilstand, strafferettslig bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) gjennom våre nettsider eller spørrekonkurranser eller i forbindelse med våre tjenester. Hvis du frivillig oppgir sensitive personopplysninger av noen som helst grunn eller vi er forpliktet til å innhente slike opplysninger som følge av rettslige krav pålagt oss, vil vi om nødvendig innhente ditt uttrykkelige samtykke og bruke slike opplysninger i samsvar med disse Retningslinjer for personvern og gjeldende lov.

 

2. Bruk av dine opplysninger

På vegne av våre klienter

 • Our Clients include (but are not limited to) businesses operating in the marketing and advertising technology industries, marketing and advertising agencies, consultancies, publishers and brands.
 • Vi behandler personopplysninger med det formål å yte våre tjenester til beste for og på vegne av våre klienter. Våre tjenester involverer analyse av de kategorier av opplysninger som beskrives ovenfor for å danne oss et bilde av din livsstil, dine interesser og nettlesings- og shoppingshensikter samt smak og preferanser. Selv om det mest av de opplysninger vi samler inn gjelder din nettleser eller enhet (f.eks. informasjonskapsel-ID, IP-adresser) og ikke direkte identifiserer deg, setter de oss i stand til å danne grupper av brukere med tilsvarende nettlesings- eller atferdsmønstre og interesser, avhengig av våre klienters spesifikasjoner. Vi kaller denne prosessen ‘Modellering’ og vi kaller disse gruppene “Publikumsgrupper.” Publikumsgruppene kan deretter brukes til å forsyne deg og andre i din publikumsgruppe med innhold og reklame som er mer relevant for din livsstil og dine interesser. Vi kaller denne akiviteten ‘Annonsemålretting’. Vi bruker også apparatensrettende teknologi for å etablere forbindelsen mellom en brukers apparater. Dette setter oss i stand til å levere målrettede annonsetjenester og profilere brukerne i hele vårt nettverk. Du kan finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler her.
 • Våre spørrekonkurranser vil kunne inkludere spørsmål som opprinnelig kommer fra våre klienter og forretningspartnere (inkludert Media IQ, deres retningslinjer for personvern kan du finne her) og som er bedt om på vegne av spesifikke annonsører. Disse organisasjonene vil kunne motta og bruke dine data for de formål som beskrives i disse Retningslinjene for personvern.
 • Vi vil også kunne bruke opplysningene for analyse, strategisk forskning og utvikling, målinger (for å måle effektiviteten av innhold og annonser) og persontilpasning (for å gi deg en mer personlig tilrettelagt service både på våre nettsider og våre klienters nettsider).
 • Når våre klienter bruker dine opplysninger til de ovennevnte formålene, oppmuntrer vi dem til å gjøre deg oppmerksom på dette i sine retningslinjer for personvern og forklare hvordan du kan velge bort slik praksis.

For våre egne formål

 • Våre nettsider er generelt beregnet på å brukes av våre klienter og andre vorksomheter som er ute etter å bruke våre tjenester. Vi vil derfor bruke dine personopplysninger for å levere og forbedre våre tjenester, svare på dine forespørsler, administrere bestillinger og kontoer og gi deg informasjon om våre tjenester.
 • Vi vil også kunne bruke de opplysninger som innhentes automatisk, så som din IP-adresse og informasjon som lagres via informasjonskapsler, til å samle statistikk om antall personer som besøker våre nettsider og skreddersy nettsidenes innhold, layout og tjenester. Du kan finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler her.
 • Der det er aktuelt retter vi oss etter Internet Advertising Bureau (IAB) sine Prinsipper for god praksis for atferdsannonsering på internett.

Personvernlover i enkelte jurisdiksjoner krever at vi bare innhenter og behandler personopplysninger når vi har et lovlig grunnlag og at vi i disse Retningslinjer for personvern beskriver de rettslige grunnlagene vi baserer oss på for å behandle dine opplysninger.

Hvis du er basert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), vil vi behandle dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke eller i forbindelse med våre legitime interesser, forutsatt at slike interesser ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Vi kan for eksempel behandle dine personopplysninger basert på en legitim interesse i effektiv og lovmessige drift av våre nettsteder samt for effektiv levering av våre tjenester. Vi vil kunne ha andre legitim interesser og i så fall vil vi gjøre klart hva disse interessene er på det aktuelle tidspunkt.

I den utstrekning vi behandler noen sensitive personopplysninger relatert til deg, vil vi gjøre dette enten på grunnlag av at: (a) du har gitt oss ditt uttrykkelig samtykke til å behandle opplysningene; (b) behandlingen er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav eller (c) du har gjort opplysningene åpenlyst offentlige.

 

3. Offentliggjøring av opplysninger

 • Vi vil bare kunne dele ditt navn, kontaktdetaljen og andre oplysninger som direkte kan identifisere deg med våre klienter hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke. Vi vil kunne dele andre opplysninger, så som dine svar på spørrekonkurranser som del av våre tjenester, for å sette våre klienter i stand til å utforme eller forbedre sine tjenester og produkter, og for andre markedsføringsrelaterte formål som beskrives i disse Retningslinjer for personvern.
 • Vi vil også kunne overføre enkelte opplysninger, så som din IP-adresse og informasjon om din nettlesingshistorikk (så som hvilke nettsider som er besøkt eller samhandling med annonser) og andre opplysninger som er innhentet via informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder og andre teknologier til våre klienter, annonsepartnere og andre tredjeparter innenfor vårt nettverk. Disse opplysningene, som vil kunne kombineres med informasjon hos våre klienter eller forretningspartnere, vil kunne brukes til å levere annonser, reklame og andre produkter og tjenester som kan være av særlig interesse for deg. De vil også kunne brukes for å levere deg et skreddersydd valg av innhold og mediaprodukter. Vi gir ikke våre annonse- og reklamepartnere tilgang til ditt navn eller dine personlig kontaktopplysninger med mindre du velger å dele dem med dem. Dessuten oppgir vi ditt navn eller dine personlige kontaktopplysninger til en annonsepartner når du samhandler med eller ser på en målrettet annonse. Du kan finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler her.
 • Vi vil kunne engasjere tredjeparter for å yte tjenester på våre vegne, noe som vil kunne involvere dem i behandling av dine opplysninger, f.eks. for å fullføre delvise adresser elle for å utvide de opplysningene vi har om deg. Slike parter vil bare kunne opptre på instruks fra oss og vil ikke være i stand til å bruke dine opplysninger for sine egne formål uten ditt samtykke.
 • Vi vil kunne overføre, selge eller tildele hvilke som helst av de opplysningene som beskrives i disse Retningslinjer for personvern til tredjeparter i forbindelse med enkelte selskapstransaksjoner, så som salg, fusjon, sammenslåing, endring av kontroll, overføring av eiendeler eller omorganisering. Derimot, unntatt slik det beskrives ovenfor eller dersom vi er forpliktet til å gjøre det: (a) etter loven; (b) for å håndheve våre vilkår og betingelser for bruk; eller (c) for å beskytte rettighetene, eiendomme eller sikkerheten til våre kunder eller andre, vil vi ikke avsløre, selge eller distribuere dine opplysninger til noen tredjepart uten din tillatelse.
 • Alle disse avsløringene vil kune resultere i overføring av dine opplysninger til land eller regioner med personvernlover som avviker fra de som gjelder i ditt bostedsland, og ved å bla gjennom nettsidene, delta i spørrekonkurranser og kommunisere elektronisk med oss, gir du ditt samtykke til slike overføringer. I tilfeller hvor dine opplysninger overføre ut av ditt bostedsland, vil vi sørge for at det er på plass adekvate sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Hvis du er bosatt i EU, kan slike sikkerhetstiltak være en dataoverføringsavtale med informasjonsmottakeren basert på standard kontraktsklausuler godkjent av Europakoommisjonen for overføring av personopplysninger til tredjeland. For mer detaljer angående de overføringer som beskrives ovenfor og de adekvate sikkerhetstiltakene som benyttes med hensyn til slike overføringer, kan du kontakte oss på nmcdata@nielsen.com.  

 

4. Dine valg og rettigheter

Vi mener at du til enhver tid bør ha kontroll over dine egne opplysninger. Som såden gir vi deg ulike valg med hensyn til innhenting, bruk og offentliggjøring av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.

Avhengig av ditt bostedsland, kan du ha rett til å:

 • be om bekreftelse på at vi behandler dine personopplysninger;
 • be om kopi av de personopplysningene vi har om deg;
 • be om at vi oppdaterer de personopplysninger vi har om deg eller korrigerer slike opplysninger dersom de er unøyaktige eller ufullstendige;
 • begrense den måten vi bruker dine personopplysninger (f.eks., om vi har rettslig grunnlag for fortsatt å bruke dem) eller begrense vår bruk av dine personopplysninger (f.eks., om dine personopplysninger er unøyaktige eller oppbevares ulovlig);
 • protestere på vår behandling av dine personopplysninger;
 • trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle dine personopplysninger;
 • be om at dine personopplysninger blir overført til en annen organisasjon i et strukturert, vanlig brukt, og maskinlesbart format (i den utstrekning det gjelder);
 • be om at vi sletter de personopplysningene vi har om deg; og
 • sende inn en klage til personvernmyndighetene i ditt bostedsland angående vår behandling av dine personopplysninger.

Hvis du er interessert i å utøve en eller flere av rettighetene som beskrives ovenfor, vennligst kontakt oss på privacy.department@nielsen.com. Merk deg at vi vil kunne be om vevis på din identitet og kreve at du samarbeider med våre sikkerhetskontroller før vi kan gi rettighetene full virkning.

Du kan også når som helst velge bort deltakelse i våre oartnertjenester på tvers av apparater ved å følge disse lenkene: http://www.aboutads.info/choices/ og https://www.ghostery.com/support/global-opt-out/.

Endelig kan du slette de personopplysningene vi har om deg ved å besøke http://my.visualdna.com og slette hele profilen din.

Hvis du er basert i EU og har noen spørsmål eller bekymringer om vår innhenting eller bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår EU-personvernombud på privacy.department@nielsen.com. Dessuten, hvis du er utilfreds med den måten vi har håndtert dine personopplysninger eller noen personvernspørsmål eller forespørsler du har fremmet overfor oss, har du rett til å klage til etn EU-personverntilsyn. For å finne kontaktdetaljene til personvernmyndigheten i ditt bostedsland, vennligst besøk http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

5. Informasjonssikkerhet

Vi har på plass rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak som er utformet for å beskytte de opplysninger som er i vår besittelse. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte opplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til de data som oversendes til våre nettsider; enhver oversending er for din egen risiko.

 

6. Informasjonsoppbevaring

Vi vil oppbevare dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som identifiseres i avsnittet “Bruk av opplysninger” ovenfor eller slik det ellers er nødvendig for å overholde gjeldende lover.

 

7. Tredjepartsnettsider

Disse Retningslinjer for personvern gjelder kun for de nettsidene og ikke andre nettsider som vi gir lenker til eller andre nettsider som bruker våre tjenester. Vi er ikke ansvarlig for noen andre nettsiders retningslinjer for personvern eller rutiner, selv om du får tilgang til dem ved hjelp av lenker fra våre nettsider eller hvis du kan få tilgang til våre nettsider, spørrekonkurranser eller tjenester fra dem. Du anbefales derfor å lese disse andre nettsidenes retningslinjer for personvern.

 

8. Endringer i disse Retningslinjer for personvern

Vi vil kunne oppdatere og gjøre endringer i disse Retningslinjer for personver fra tid til annen etter vårt skjønn. Når vi gjør endringer i disse Retningslinjer for personvern, vil vi endre datoen for “Sisst oppdatert” øverst på siden, og disse modifiserte eller endrede versjoner av disse Retningslinjer for personvern skal ha virkning overfor deg og dine personopplysninger fra og med den datoen. Det er ditt ansvar med jevne mellomrom å sjekke nettstedene våre for å se om det har vært noen endringer i disse Retningslinjene for personvern.

 

9. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse Retningslinjer for personvern, bør du sende oss epost på nmcdata@nielsen.com.

For EØS-innbyggere:

Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK
Attn.: Legal Dept.

For beboere i alle andre land:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Attn.: Legal Dept.