Paskutinį kartą atnaujinta Liepos 27 dieną 2018 metais

„VisualDNA“, Nielsen įmonė („Mes“ arba „Mus“), kurios registruota buveinė ir pagrindinė būstinė yra adresu: Nielsen House, John Smith Drive, Oksfordas, OX4 2WB, Jungtinė Karalystė, teikia įvairias duomenų analizės ir tikslinio turinio ar reklamos paslaugas „Paslaugas“ ir rengia vaizdines apklausas („Apklausos“) savo klientams ir verslo partneriams, įskaitant interneto svetainių savininkus ir reklamuotojus, naudodami prekės ženklus: „VisualDNA“, „Youniverse“ ir „Imagini“. Mes taip pat turime keletą interneto tinklapių, įskaitant http://www.visualdna.com ir my.visualdna.com („Svetainės“).

Kaip valdytoja jūsų asmeninės informacijos, kurią mums suteikiate ar kurią surenkame bei apdorojame per savo internetines svetaines, apklausas ar paslaugas, esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Šioje privatumo politikoje išdėstomos mūsų duomenų apdorojimo praktikos, įskaitant ir tai kaip ir kokiais tikslais mes naudojame apie jus surinktą informaciją, kurią jūs mums ar mūsų Klientams suteikiate bei kuri būtų susijusi su mūsų tinklapiais, apklausomis, paslaugomis, arba interneto naudojimu ar kitais elektroninių ryšių tinklais.

Kai mūsų apklausos pasirodo trečiųjų šalių tinklapiuose arba, kai mes teikiame savo paslaugas mūsų klientų vardu, bet kokia asmeninė informacija gali būti pateikta tinklapio savininkui ir jos naudojimą reguliuoja atitinkamų tinklapių sąlygos ir privatumo politikos, išskyrus atvejus, kai tai numatyta kitaip. Prašome atsargiai peržiūrėti visas trečiųjų šalių tinklapių privatumo politikas, nes mes neatsakome už tokių šalių praktikas.

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie mūsų renkamą ar naudojamą informaciją apie jus, susisiekite el. paštu nmcdata@nielsen.com.

 

1. Jūsų informacijos rinkimas

Mes renkame asmeninę informaciją iš savo ar mūsų klientų svetainių lankytojų ar asmenų, kurie atidaro mūsų ar mūsų klientų siųstus reklaminius laiškus, iš savo apklausų dalyvių ar naudotojų, kurie peržiūri internetinius reklamos skelbimus ar kitaip lankosi mūsų tinklo svetainėse.

Mūsų renkama informacija gali apimti:

 • Jūsų savanoriškai teikiama informacija.
 • Duomenis apie jūsų vaizdinių parinktis ir informaciją apie produktus ir (arba) puslapius, kurią jūs peržiūrite, dalyvaudami mūsų apklausose. Nors mes negalime asmeniškai jūsų identifikuoti iš jūsų vaizdinių parinkčių, jūsų atsakymai padės susikurti įvaizdį apie jus, jūsų charakteristiką, gyvenimo būdą ir (arba) pasirinkimus, kad būtų galima pateikti jums suasmenintas reklamas ir turinį.
 • Mūsų susirašinėjimo su Jumis įrašus arba informaciją iš tokio susirašinėjimo, jei jūs su mumis susisiekiate.
 • Automatiškai per jūsų įrenginį renkamą informaciją, įskaitant:
  • Informaciją iš slapukų, kurie yra nedidelis informacijos kiekis, kurią žiniatinklio naršyklė, leidžianti serveriui rinkti informaciją iš jos, persiunčia serveriui. Daugiau apie mūsų slapukų naudojimą, ir, kaip juos tvarkyti savo įrenginyje, galite rasti mūsų slapukų politikoje.
  • Jūsų IP adresą, kuris yra unikalus jūsų kompiuterio adresas, automatiškai pateikiamas kitiems įrenginiams, kai jūsų žiniatinklio naršyklė ar elektroninio pašto taikomoji programa internetu prašo tų įrenginių tinklapio ar el. pašto.
  • Informaciją apie tai, kokio pobūdžio naršyklę jūs naudojate (pavyzdžiui, „Firefox“, „Internet Explorer“ ar „Safari“).
  • Jūsų techninės ar operacinės sistemos įrenginio identifikatorių (pavyzdžiui, IDFA – iOS, „Android ID“ – „Android“ ir „Google“ – Ad ID).

Galime suderinti pirmiau pateiktas informacijos kategorijas su informacija apie jus, kurią gauname iš kitų šaltinių, įskaitant mūsų klientų turimą informaciją. Duomenis apie tai, kaip naudojame jūsų informaciją, galima rasti tolesniame skyriuje „Jūsų informacijos naudojimas“.

Mes neketiname rinkti informacijos apie nepilnamečius, kuriems nėra aštuoniolikos (18-os) metų, ir, mes prašome nepilnamečių nedalyvauti mūsų apklausose, ir, neteikti informacijos per mūsų svetaines. Mums sužinojus, kad surinkome informaciją apie nepilnametį (-ę), mes ištrinsime šią informaciją iš savo įrašų.

Taip pat, mes nesiekiame rinkti jokios neskelbtinos asmeninės informacijos (pvz.: informacijos susijusios su asmens rase ar etnine kilme, politiniu požiūriu, religiniu ar kitu tikėjimu, sveikatos ar medicinine būkle, teistumu ar naryste profesinėse sąjungose) per savo tinklapius ar apklausas arba ryšium su savo paslaugomis.

 

2. Jūsų informacijos naudojimas

Savo klientų vardu

 • Mūsų Klientai (neapribojant) verslo atstovai veikiantys rinkodaros ir reklamos technologijų srityse, rinkodaros ir reklamos agentūros, konsultacinės įmonės, leidėjai ir prekės ženklai.
 • Apdorojame jūsų informaciją tam, kad teiktume savo Paslaugas savo Klientų naudai ir jų vardu. Mūsų Paslaugas apima pirmiau aprašytos informacijos kategorijų analizė, padėsianti susidaryti jūsų gyvenimo stiliaus, pomėgių ir naršymo bei apsipirkinėjimo ketinimų, o taip pat jūsų skonių ir pasirinkimų vaizdą. Nors dauguma mūsų renkamos informacijos yra susijusi su jūsų naršykle ar įrenginiu (pvz., slapukų ID, IP adresas) ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja, su ja galime sukurti grupes naudotojų su panašiais naršymo ar elgesio tipais bei pomėgiais, atsižvelgdami į savo Klientų specifikacijas. Šį procesą vadiname „modeliavimu“ ir šias grupes vadiname „tikslinėmis grupėmis“. Tada tikslinės grupės gali būti naudojamos norint suteikti jums ir kitiems tikslinės grupės nariams tokį turinį ir reklamą, kurie tinkamesni jūsų gyvenimo stiliui ir pomėgiams. Šią veikla vadiname „tiksline reklama“. Taip pat naudojame įrenginių suvienodinimo technologiją, kad sukurtume ryšį tarp naudotojo įrenginių. Šitaip galime teikti tikslinės reklamos paslaugas ir profiliuoti naudotojus savo tinkle. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, galite rasti čia.
 • Mūsų Apklausos gali apimti klausimus užduotus mūsų klientų ar verslo partnerių (įskaitant „Media IQ“, kurios privatumo politiką galima rasti čia) ir juos gali užduoti tam tikri reklamuotojai. Šios organizacijos gali gauti ir naudoti duomenis apie jus šioje privatumo politikoje apibūdintais tikslais.
 • Taip pat galime naudoti jūsų informacijąanalizei, strateginiams tyrimams ir plėtrai, matavimams (pvz., norėdami pamatuoti turinio ir reklamų efektyvumą) ir asmeniniam pritaikymui (pvz., kad teiktume jums labiau pritaikytą paslaugą mūsų ir Svetainėse ir savo Klientų interneto svetainėse).
 • Kai mūsų klientai naudoja jūsų informaciją pirmiau nurodytais tikslais, mes skatiname juos pranešti jums apie tai savo privatumo politikoje, ir, paaiškinti kaip jūs galite atsisakyti tokių praktikų.

Savo pačių tikslais

 • Mūsų tinklapiai yra įprastai skirti mūsų klientų naudojimui ir kitoms įmonėms siekiančioms pasinaudoti mūsų paslaugomis. Todėl, mes naudosime jūsų asmeninę informaciją teikti ir patobulinti savo paslaugas, atsakyti į jūsų užklausimus ir prašymus, administruoti užsakymus ir sąskaitas, ir suteikti jums informaciją apie mūsų paslaugas.
 • Mes taip pat galime naudoti automatiškai surinktą informaciją, tokią kaip IP adresą, ir, per slapukus išsaugotą informaciją, kad galėtume rinkti statistiką apie asmenų, kurie apsilanko mūsų svetainėse, skaičių ir suasmeninti svetainių turinį, išdėstymą ir paslaugas. Daugiau informacijos apie mūsų slapukų naudojimą galite rasti čia.
 • Atitinkamais atvejais, mes laikomės Interneto reklamos biuro (angl. IAB) geros praktikos principų dėl reklamos skelbimo internete.

Tam tikrose teisminėse jurisdikcijose duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad mes rinktume ir apdorotume asmeninę informaciją tik, jei mes turime teisinį pagrindą, todėl savo privatumo politikoje mes išdėstome teisinius pagrindus, kuriais mes remiamės apdorojant jūsų informaciją.

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje („EEE“), apdorosime jūsų asmeninę informaciją gavę jūsų sutikimą arba vykdydami savo teisėtus interesus, su sąlyga, jei šie interesai neprieštarauja jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ar laisvėms. Pavyzdžiui, galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją dėl teisėtų interesų efektyviai ir teisėtai naudodami savo Svetaines, o taip pat efektyviai teikdami savo paslaugas. Galime turėti kitų teisėtų interesų ir tokiu atveju, reikiamu metu aiškiai nurodysime, kokie yra šie interesai.

Jei mes apdorosime su jumis susijusius konfidencialius asmeninius duomenis, mes tai padarysime dėl to, kad: (a) jūs suteikėte mums savo aiškų sutikimą tvarkyti informaciją; (b) apdorojimas yra reikalingas teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar gynimui, arba (c) jūs pateikėte informaciją akivaizdžiai viešai.

 

3. Informacijos atskleidimas

 • Mes pasidalinsime jūsų vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis ir kita informacija, kuri galėtų tiesiogiai jus identifikuoti, su savo klientais tik, jei jūs davėte savo išskirtinį sutikimą. Mes galime pasidalinti kita informacija, tokia kaip atsakymais į apklausas, kaip savo paslaugų dalimi, kad suteiktume galimybę savo klientams kurti ar pagerinti savo paslaugas ir produktus ar kitais su rinkodara susijusiais tikslais, kaip apibūdinta šioje privatumo politikoje.
 • Taip pat galime perduoti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, IP adresą ir informaciją apie jūsų naršymo internete istoriją (pvz., svetaines, kuriose apsilankėte arba peržiūrėtas reklamas) ir kitą slapukais, žiniatinklio indikatoriais ir kitomis technologijomis surinktą informaciją savo Klientams, reklamos partneriams ir kitoms mūsų tinklo trečiosioms šalims. Ši informacija kartu su mūsų Klientų turima informacija gali būti naudojama norint teikti reklamą, akcijas ir kitus produktus bei paslaugas, kurios galėtų specialiai jus dominti. Ji taip pat gali būti naudojama norint jums teikti specialiai atrinktą turinį ir medijos produktus. Savo reklamos ir akcijų partneriams neteikiame prieigos prie jūsų vardo ir kontaktinės informacijos, nebent jūs nuspręstumėte ja pasidalyti su jais. Be to, neteikiame jūsų vardo ar kontaktinės informacijos reklamos partneriui tada, kai atidarote arba peržiūrite tikslinę reklamą. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, galite rasti čia.
 • Mes galime įtraukti trečias šalis, kad jos teiktų paslaugas mūsų vardu, o tai gali reikšti, kad jiems teks apdoroti jūsų informaciją, pvz. užpildyti nepilnus adresus arba ginčyti informaciją, kurią mes turime apie jus. Tokios šalys gali veikti tik pagal mūsų nurodymus ir negali naudoti informacijos apie jus savo pačių tikslais be jūsų sutikimo.
 • Mes galime perduoti, parduoti ar priskirti bet kokią šioje privatumo politikoje apibrėžtą informaciją trečiosioms šalims dėl tam tikrų įmonės sandorių, tokių kaip: pardavimas, bendrovių susijungimas, konsolidacija, valdymo pakeitimas, turto perdavimas arba perorganizavimas. Tačiau, mes neatskleisime, neparduosime ir neplatinsime jūsų informacijos jokiai kitai trečiajai šaliai be jūsų leidimo, išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, arba, jei mes privalome tai padaryti: a) pagal įstatymus, b) kad įvykdytume savo naudojimo terminus ir sąlygas, arba c) apsaugotume savo vartotojų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą.
 • Visi šie atskleidimai gali sąlygoti jūsų informacijos perkėlimą į kitą šalį ar regionus, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų gyvenamosios šalies, ir, naršydami tinklapius, dalyvaudami apklausose ir bendraudami elektroniniu būdu su mumis, jūs sutinkate su tokiais perkėlimais. Tokiais atvejais, kai jūsų informacija yra perkeliama už jūsų gyvenamosios šalies ribų, mes užtikrinsime, kad būtų imtasi atitinkamo saugumo siekiant apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Jei jūs esate ES pilietis, tokios saugumo priemonės gali būti duomenų perkėlimo sutartis su informacijos gavėju, remiantis įprastinėmis, Europos Sąjungos komisijos, patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl asmeninės informacijos perkėlimo į trečias šalis. Norėdami gauti daugiau informacijos susijusios su pirmiau apibrėžtais perkėlimais ir atitinkamais standartais dėl tokių perkėlimų, susisiekite su mumis nmcdata@nielsen.com.

 

4. Jūsų pasirinkimai ir juridinės teisės

Manome, kad turėtumėte nuolat kontroliuoti savo informaciją. Todėl teikiame įvairius su jūsų asmenine informacija susijusius pasirinkimus pagal taikomus įstatymus.

Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, galite turėti teisę:

 • prašyti patvirtinti, kad tvarkome jūsų asmeninę informaciją;
 • paprašyti mūsų turimos jūsų asmeninės informacijos kopijos;
 • prašyti, kad atnaujintumėte turimą jūsų asmeninę informaciją arba ištaisytumėte tokią informaciją, jei ji netiksli arba nepilna;
 • apriboti tai, kaip mes naudojame jūsų informaciją (pvz., jei neturime teisėtų teisių jį toliau naudoti) arba apriboti mūsų naudojimąsi jūsų asmenine informacija (pvz., jei jūsų asmeninė informacija yra neteisinga ar neteisėtai laikoma);
 • neleisti tvarkyti jūsų asmeninės informacijos;
 • atsiimti savo mums suteiktą sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją;
 • prašyti, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduota kitai organizacijai, struktūrintu, bendrai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu (tiek, kiek taikoma);
 • atsiimti savo mums suteiktą sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją;
 • prašyti, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduota kitai organizacijai struktūrintu, bendrai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu (tiek, kiek taikoma);
 • prašyti, kad ištrintume mūsų turimą jūsų asmeninę informaciją;
 • ir pateikti skundą jūsų gyvenamosios šalies duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo.

Jei norite pasinaudoti viena arba daugiau pirmiau aprašytų teisių, susisiekite su mumis adresu privacy.department@nielsen.com. Atkreipkite dėmesį, kad prieš leisdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome jūsų tapatybės įrodymo ir turite bendradarbiauti atliekant saugumo patikras.

Taip pat bet kuriuo metu galite atsisakyti įvairių įrenginių partnerių paslaugų paspausdami tolesnes nuorodas: http://www.aboutads.info/choices/ ir https://www.ghostery.com/support/global-opt-out/.

Be to, galite panaikinti mūsų turimą jūsų asmeninę informaciją apsilankę svetainėje http://my.visualdna.com ir ištrindami visą profilį.

Jei esate EEE ir turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl to, kaip renkame arba naudojame jūsų asmeninę informaciją, kreipkitės į mūsų ES duomenų apsaugos pareigūną adresu privacy.department@nielsen.com. Jei nesate patenkintas, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją arba bet kokią privatumo užklausą ar prašymą, kurį mums pateikėte, turite teisę pasiskųsti atitinkamai duomenų apsaugos institucijai („DAI“). Norėdami rasti savo gyvenamosios šalies DAI kontaktinius duomenis, apsilankykite svetainėje http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

5. Informacijos saugumas

Mes turime užtikrinę pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kurios yra sukurtos apsaugoti mūsų turimą informaciją apie jus. Nors mes darome viską ką galime, kad apsaugotume jūsų informaciją, mes negalime garantuoti į mūsų svetaines perduodamų duomenų saugumo, bet koks perdavimas yra vykdomas savo pačių rizika.

 

6. Informacijos saugojimas

Mes išlaikysime jūsų informaciją tiek, kiek to reikės, kad įgyvendintume tikslus, kurie yra apibrėžti pirmiau nurodytame skyriuje „Informacijos naudojimas“, arba, dėl kitų būtinų priežasčių, kad būtų laikomasi atitinkamų įstatymų.

 

7. Trečiųjų šalių tinklapiai

Ši privatumo politika taikoma tik mūsų Svetainėms ir netaikoma kitiems žiniatinkliams, kurių nuorodas pateikiame arba kitiems žiniatinkliams, kurie naudojasi mūsų Paslaugomis. Nesame atsakingi už kitų žiniatinklių privatumo politikas ar praktikas net jei juos atidarote naudodami mūsų Svetainėse esančias nuorodas arba jei pasiekiate mūsų Svetaines, apklausas arba paslaugas iš jų. Taigi, prieš atskleidžiant bet kokią asmeninę informaciją, patariame jums perskaityti kitų žiniatinklių privatumo politiką.

8. Šios privatumo politikos pakeitimai

Galime savo nuožiūra retkarčiais atnaujinti arba pakeisti šią Privatumo politiką. Kai atliksime šios Privatumo politikos pakeitimus, pataisysime datą „Paskutinį kartą atnaujinta“ šio puslapio viršuje ir tokia pakeista arba pataisyta šios Privatumo politikos versija nuo tos dienos bus taikoma jums ir jūsų asmeninei informacijai. Jūs esate atsakingas už reguliarų mūsų svetainių peržiūrą patikrinant, ar buvo atlikti kokie nors šios privatumo politikos pakeitimai.

 

9. Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų ar nuogąstavimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis el. paštu nmcdata@nielsen.com.

Europos Ekonominės Erdvės šalių gyventojams:

Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK
Attn.: Legal Dept.

Visų kitų šalių gyventojams:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Attn.: Legal Dept.